LIÊN HỆ

Trụ sở chính: Cẩm hoàng – Cẩm giàng – Hải dương.

– Điện thoại: 0915.035.866

– Email: huongvietfoods19@gmail.com

– Website: nongsanhuongviet.com